Elefsina – Europska prijestolnica kulture 2021 (14.11.2016.)

Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka za izbor grčke Europske prijestolnice kulture za 2021. godinu predložio je da Elefsina ponese taj prestižan naslov. Tri grčka grada ušla su u uži izbor nakon početnog prvog kruga u veljači 2016. godine: Elefsina, Kalamata i Rodos. Službeno imenovanje Elefsine Europskom prijestolnicom kulture 2021 nadležne vlasti u Grčkoj potvrdit će u sljedećih nekoliko mjeseci.

Naslov Europske prijestolnice kulture pokrenut je 1985. godine na inicijativu tadašnje grčke ministrice kulture Meline Mercouri. Inicijativa Europske prijestolnice kulture izrasla je u jedan od najambicioznijih kulturnih projekata u Europi te u jednu od najpoznatijih i najcjenjenijih aktivnosti u EU.
Izvorna motivacija ove inicijative važnija je nego ikad prije. Europljanima je pružena prilika da nauče više o međusobnim kulturama, da uđu u interkulturni dijalog i da uživaju u zajedničkoj povijesti i zajedničkim vrijednostima: drugim riječima, da osjete pripadnost Europskoj uniji. Tijekom godine, inicijativa EPK narasla je u opsegu i veličini, što je pridonijelo kulturnom, društvenom i ekonomskom razvoju mnogih gradova i njihovih obližnjih regija diljem Europe.

Sukladno Odluci br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033., u 2021. godini naslov Europske prijestolnice kulture ponijet će tri europska grada:
• jedan iz Rumunjske,
• jedan iz Grčke,
• jedan iz zemlje kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU.

U skladu s trenutnom procedurom izbora Europske prijestolnice kulture, izbor se odvija u dva kruga; u krugu predizbora nakon kojeg se objavljuje lista gradova koji ulaze u drugi krug izbora. Izabrane gradove nakon toga službeno potvrđuje država koja će imati Europsku prijestolnicu kulture, ili u slučaju države kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje izbor grada službeno potvrđuje Europska komisija.

Glavni kriterij za odabir grada jest dobro pripremljen kulturni program sa snažnom europskom dimenzijom, koja potiče sudjelovanje gradskih interesnih grupa, različitih lokalnih zajednica te privlači posjetitelje iz zemlje i Europe. Program mora imati dugotrajan utjecaj i mora pridonosit dugoročnom razvitku grada, a gradovi moraju pokazati da imaju sredstva i operativne kapacitete za provođenje projekta.

Grčko Ministarstvo kulture i sporta pozvalo je u prosincu 2014. godine gradove da apliciraju za naslov Europske prijestolnice kulture 2021. Prijavilo se četrnaest grčkih gradova: Krf, Delphi, Elefsina, Janjina, Kalamata, Larisa, Lezbos (Mitilene), Mesolongi, Pirej, Rodos, Salamina, Samos, Tripoli i Volos. Prvi krug izbora bio je u veljači 2016. godine kada su tri grada ušla u uži izbor. Gradovi koji su ušli u uži izbor pozvani su da upotpune svoje prijave do finalnog izbora u Ateni 10. – 11. studenog 2016. Sve programe pregledalo je Stručno povjerenstvo sastavljeno od 12 nezavisnih stručnjaka od kojih je deset imenovala Europska unija, a dva grčko Ministarstvo kulture i sporta.

Titulu Europske prijestolnice kulture 2016. godine imaju gradovi Wroclow (Poljska) i Donostia-San Sebastian (Španjolska), u 2017. godini titulu će nositi Aarhus (Danska) i Paphos (Cipar), Leeuwarden (Nizozemska) i Valletta (Malta) u 2018. godini, a Matera (Italija ) i Plovdiv (Bugarska) u 2019. godini. Galway (Irska) i Rijeka (Hrvatska) bit će domaćini Europske prijestolnice kulture u 2020. godini. Uz Elefsinu, 2021. godine titulu Europske prijestolnice kutlure ponijet će rumunjski grad Temišvar i srpski grad Novi Sad.


Više informacija o izboru Elefsine za Europsku prijestolnicu kulture 2021 pronađite na linku:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20161110-european-capital-culture-greece-2021_en