Novi poziv Europske komisije za module magistarskih studija u području umjetnosti i znanosti

Europska komisija objavila je 6. srpnja 2017. godine novi poziv za dostavu prijedloga modula za magistarske studije u području umjetnosti i znanosti za koji je osigurala € 1,5 milijuna.

Europska komisija uočila je da kreativne industrije doživljavaju značajan nedostatak znanja i vještina koje bi povezivale kreativnosti i tehnologije. Iz tog razloga raspisala je eksperimentalni poziv za dostavu prijedloga za dizajn inovativnih interdisciplinarnih modula za magistarske studije koji kombiniraju umjetnost i informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT) s poduzetničkim vještinama i poslovnom izloženosti u sklopu programa Kreativna Europa. Cilj novog poziva je promovirati interdisciplinarni pristup u magistarskim i sveučilišnim smjerovima te poticati međusektorski kurikulum koji spaja tehnologiju i umjetnost. Natječaj će se provoditi kroz dizajn i implementaciju inovativnih modela koji će biti uključeni u postojeće umjetnosti, kulture, znanosti, inženjering, tehnologije i druge relevantne studije.
Moduli magistarskih studija trebaju biti dizajnirani s ciljem:
  • osposobljavanje studenata umjetnosti i kreativnosti, poslovanja i tehnologije sa znanjem i osnovnim prijenosnim sposobnostima koje su im potrebne za rad u kulturnim i kreativnim sektorima i djelatnostima;
  • poboljšanja kvalitete i relevantnosti podučavanja i učenja u umjetničkim i kulturnim djelatnostima povezujući kreativnost, poslovanje i tehnologiju;
  • razvijanja poduzetničke kulture među studentima i nastavnim osobljem;
  • poticanja inovativnih okruženja za učenje unutar i preko disciplina kroz integraciju kreativnog, digitalnog i poduzetničkog obrazovanja.
 
Implementacija modula podrazumijeva:
  • testiranje, ocjenjivanje modula i njihovo poboljšavanje ukoliko je potrebno;
  • primjenu ECTS bodovanja na module;
  • dijeljenje rezultata i razmjenu najdjelotvornijih praksi i naučenih lekcija među partnerima;
  • identificiranje potencijalnih prijenosa najučinkovitijih i inovativnih praksi na druge studije ili djelatnosti.
Očekuje se da će moduli donijeti pozitivne i dugoročne učinke u razvoju međusektorskih pristupa koji će okupiti umjetnost, audiovizualnu, poduzetničku i ICT tehnologiju te tako potaknuti inovativne kapacitete visokih učilišta.
Rok za podnošenje prijava je utorak 10. listopada 2017, 23:59 CET.

Više informacija o pozivu dostupno je ovdje.