Sufinanciranje Ministarstva kulture hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Kreativna Europa u 2018. godini (14.03.2018.)

  
   Ministarstvo kulture nastavlja s iznimno uspješnom višegodišnjom praksom sufinanciranja hrvatskih institucija koje sudjeluju u europskim projektima.

   Temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura u 2018. godini podržano je ukupno 30 programa koji nastavljaju svoje višegodišnje programe.

   Rezultati novih projekata koji su prošli na Natječaju za projekte suradnje biti će objavljeni na stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije u mjesecu svibnju.

   Ured Kreativne Europe stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja, organizaciju radionica i info-dana na temu programa Kreativna Europa.   >>> Nacionalno sufinanciranje hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Kreativna Europa (pregled sa stanjem 14.03.2018.)