Rezultati natječaja za europske projekte suradnje programa Kreativna Europa – potprogram Kultura (9.4.2015.)

   Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je rezultate drugog Poziva za prijave na natječaj u okviru programa EU Kreativna Europa - potprogram Kultura za potporu europskim projektima suradnje koji je trajao do 1. listopada 2014. godine.
Nakon vrlo uspješnog „probijanja leda“ novog europskog programa za financiranje kulture na prvom natječajnom roku koji je bio u ožujku prošle godine, hrvatske su institucije ponovo pokazale veliki interes za međunarodno kulturno povezivanje uz pomoć sredstava EU-a pa uspjeh ni ovaj put nije izostao.
 
     Natječajna kategorija europskih projekata suradnje najveća je i najzanimljivija od četiri kategorije potprograma Kultura na razini cijele Europe te na nju otpada oko 70 posto ukupnog proračuna potprograma Kultura programa Kreativna Europa.
Europski projekti suradnje dijele se na veće i manje, kako po broju partnera koji sudjeluju u pojedinom projektu, tako i po mogućem iznosu potpore (najmanje tri partnera za potporu do 200.000 eura za tzv. manje projekte suradnje i najmanje šest partnera za potporu do 2.000.000 eura za tzv. veće projekte suradnje). U okviru manjih projekata suradnje, devet je hrvatskih institucija podnijelo prijave u svojstvu vodećeg partnera, tj. nositelja projekta, a uspješan je bio Multimedijalni institut s projektom Aesthetic Education Expanded. Još sedam naših kulturnih institucija sudjeluje u sedam europskih projekata suradnje u svojstvu partnera, a to su Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (projekt In Public, In Particular), UO Novo kazalište (Puppet Nomad Academy IV), Fraktura d.o.o. (Sharing the Wor(l)d), Muzej suvremene umjetnosti (Translocal: Museums as toolbox), Umjetnička akademija u Osijeku (All Strings Attached: Pioneers of the European Puppetry Behind the Scenes), LAB 852 d.o.o. (Networked Encounters) i Kulturtreger (Aesthetic Education Expanded).
     U kategoriji većih projekata suradnje, iz Hrvatske je stigao projektni prijedlog jedne organizacije koji nije prihvaćen, ali je zato Domino i nadalje projektni partner u projektu Imagine 2020(2.0.), nastavku uspješnog projekta Imagine2020.
 
     Budući da je 2014. godina bila početak novog sedmogodišnjeg programa Kreativna Europa, iznimno su postojala dva natječajna roka kategorije europskih projekata suradnje, proljetni u ožujku i jesenski u listopadu, dok će do kraja trajanja programa, dakle do 2020. godine, postojati samo jesenski natječajni rok koji će se uvijek zaključiti prve srijede u listopadu.
 
     Pregled hrvatskog sudjelovanja u kategoriji europskih projekata suradnje u prvoj godini Kreativne Europe je sljedeći: u kategoriji manjih projekata suradnje tri su hrvatske kulturne institucije nositeljice tri projekta, a šesnaest hrvatskih institucija sudjeluje u petnaest europskih projekata kao projektni partneri, dok u kategoriji većih projekata suradnje sedam hrvatskih institucija sudjeluje u šest velikih europskih projekata kao projektni partneri. Svim hrvatskim kulturnim organizacijama koje su ostvarile ovako zapažen uspjeh na europskoj razini čestitamo na izvrsnom radu, a hrvatskim kulturnjacima u 2015. godini i nadalje želimo uspješno sudjelovanje u Kreativnoj Europi!
 
     Ministarstvo kulture nastavlja s praksom sufinanciranja hrvatskih projektnih partnera putem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, kojim se određuju kriteriji i postupak sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Kreativna Europapotprogram Kultura do 2020., a za sve informacije i pitanja o sudjelovanju u Kreativnoj Europi na raspolaganju stoji Desk Kreativne Europe.

     Više o rezultatima pročitajte ovdje.