Creative Hubs Barometer - želi čuti i tvoj glas!

Europska mreža European Creative Hubs Network želi čuti i tvoj glas te poziva sve kreativne hubove da do 29. rujna 2017. godine ispune anketu koju je objavila 11. kolovoza 2017. godine. Na temelju samoprocjene kroz anketu, žele omogućiti veću podršku i razumijevanje novih trendova zajednica kreativnih hubova.

Creative Hubs Barometer je pilot godišnje studije koja će postaviti osnove za usporedbu i razumijevanje trendova zajednica kreativnih hubova u Europi u narednih nekoliko godina.

Studija Creative Hubs Barometer pripremljena je u sklopu European Creative Hubs Network kojega, kroz program Kreativna Europa, provodi British Council u suradnji s European Creative Business Network (ECBN) koja promiče interese kulturnih i kreativnih industrija u Europi.

Svrha studije Creative Hubs Barometera je:
  • svake godine pružiti pregled zajednica kreativnih hubova po Europi;
  • postati alat zajednicama kreativnih hubova za razvijanje i bolje upravljanje hubovima;
  • pružiti osnove za usporedbu s/u vremenu, čime će se ostvariti napredak u sektoru kreativnih hubova i promjena trendova.
Rezultati provedene studije Creative Hubs Barometer bit će objavljeni u opsežnom izvješću, koje će biti predstavljeno na konferenciji European Creative Hubs Campus u Bruxellesu 24. i 25. siječnja 2018. godine. Također, temeljem studije izradit će se i tri dokumenta zaključaka i preporuka koji će tom prigodom biti podijeljeni sudionicima. Ovo izvješće pomoći će u jačanju temelja i usmjeravanju europske mreže European Creative Hubs Network.

Vijest u cijelosti možete pročitati na web stranicama Creative Hubs Network!