Zadar, Predstavljanje potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa (16.9.2016.)

Desk Kreativne Europe Ministarstva kulture RH u suradnji s Gradom Zadrom organizira radionicu pod nazivom „Program Kreativna Europa – od ideje do cilja“ koja će se održati u ponedjeljak, 19. rujna 2016., u prostorima COIN coworking-a s početkom u 10,00 sati.

Radionica je podijeljena u dva djela – prvi dio pod nazivom IDEJA I SREDSTVO, a drugi pod nazivom SREDSTVO I CILJ.

U prvom dijelu izlaganja, sudionike će s glavnim značajkama potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.) upoznati Anera Stopfer iz Deska Kreativna Europa. Prisutni će biti informirani o ciljevima i prioritetima Programa, proračunu, vrstama natječaja na koje hrvatske kulturne organizacije mogu prijaviti svoje projekte te na koji način preispitati vlastite ideje. Za kraj prvog dijela, sudionicima radionice bit će predstavljeno nekoliko projekata i primjera dobre prakse.

U drugom djelu radionice sudionici će se upoznati s detaljnijim informacijama o pisanju i prijavljivanju projekta kao i s tehničkim karakteristikama natječaja. 


>>> Program .pdf


 >>> Prezentacija .pptx