Javno savjetovanje o fondovima EU-a u području vrijednosti i mobilnosti (2.2.2018.)

U ovom savjetovanju mogu sudjelovati svi građani, organizacije i dionici koji se bave pitanjima iz sljedećih područja: mobilnost u svrhu učenja, obrazovanje i osposobljavanje, osim mobilnosti, volontiranje, humanitarna pomoć, solidarnost, rad s mladima, mobilnost radnika, kultura, mediji i umjetnost, građanstvo i vrijednosti, područje pravosuđa, pravosudna suradnja, prava te zaštita potrošača ili se za ta pitanja zanimaju. Javno savjetovanje je otvoreno do 8. ožujka 2018.! 

 

Cilj savjetovanja:

Europska komisija će 2018. izraditi sveobuhvatne prijedloge za sljedeću generaciju financijskih programa u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020., odnosno dugoročnog proračuna EU-a. Prijedlozi Komisije bit će osmišljeni tako da se EU-u omogući da ostvari najvažnije ciljeve u područjima u kojima može postići više od država članica koje djeluju samostalno. Za to je potrebno pažljivo procijeniti što je dobro funkcioniralo u prošlosti i što bi se ubuduće moglo poboljšati. Ovo je savjetovanje sastavni dio postupka i njegov je cilj prikupiti stajališta svih zainteresiranih strana o tome kako što bolje iskoristiti svaki euro iz proračuna EU-a.
 
Već su provedena savjetovanja u kontekstu evaluacija postojećih financijskih programa EU-a u nekoliko područja politike, među ostalim o dosadašnjoj uspješnosti i budućim izazovima. Mišljenja koja su u tim savjetovanjima iznijeli dionici uzet će se u obzir u sadašnjem postupku pripreme budućeg višegodišnjeg financijskog okvira.
 
Usporedno s ovim savjetovanjem provode se i druga, kojima je obuhvaćen cijeli spektar budućeg financiranja sredstvima EU-a u sljedećim područjima: kohezija, ulaganje, sigurnost, migracije i azil te strateška infrastruktura.
 
Rok: 08.03.2018.

Opširnije + Prikaz upitnika