Ukrajina se pridružila Kreativnoj Europi (23.11.2015.)

     Ukrajina je treća zemlja Europske politike susjedstva koja se pridružila programu EU Kreativna Europa. Moldova i Gruzija su se pridružile programu početkom 2015. g.

     Sudjelovanje u Kreativnoj Europi omogućit će kulturnim i kreativnim organizacijama suradnju s partnerima iz cijele Europe i pristup sredstvima za projekte kulturne suradnje, književne prijevode, kulturne mreže i platforme. Ukrajinski audiovizualni sektor će također imati koristi od programa za usavršavanje, festivale, razvoj publike i istraživanje tržišta.

     Europski povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics i ukrajinski ministar kulture Vyacheslav Kyrylenko su 19. studenog 2015. potpisali sporazum o suradnji. Prilikom potpisivanja sporazuma Tibor Navracsics je izjavio: „Ponosan sam što mogu poželjeti dobrodošlicu Ukrajini u obitelj Kreativne Europe. Ova suradnja će ojačati ekonomski i umjetnički kapacitet kulturnog i kreativnog sektora te produbiti međuljudske odnose između Ukrajine i drugih zemalja Kreativne Europe. Ukrajina je već imala važnu ulogu u izgradnji kulturne dimenzije partnerstva Europske unije sa zemljama
     Europske politike susjedstva. Sporazum samo nadopunjuje i učvršćuje našu suradnju.“

     Pristupanje Ukrajine Kreativnoj Europi u skladu je s razvojem EU strategije kulturne diplomacije kojoj je cilj obogatiti i produbiti vanjske odnose Europske unije.