Sufinanciranje hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Europske unije Kultura i Kreativna Europa u 2015. godini (10.4.2015.)

Ministarstvo kulture nastavlja s iznimno uspješnom višegodišnjom praksom sufinanciranja hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa EU Kultura i Kreativna Europa – potprogram Kultura te je krajem prošle godine donijelo i novi  Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture sufinancirati projekte koje je Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu djelatnost odobrila u okviru programa Kreativna Europa – potprogram Kultura.
     Dvije najvažnije novine novog Pravilnika su uvođenje najniže stope sufinanciranja projekata kao i dodatna potpora koju mogu ostvariti hrvatske nakladničke kuće za uspješnu realizaciju projekata književnih prijevoda. U okviru kategorija europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20 posto, a najviše 50 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera, a u slučaju kada je hrvatski projektni partner u statusu suorganizatora, Ministarstvo će sudjelovati s najmanje 20 posto, a najviše 40 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u projektu. Kod projekata književnih prijevoda Ministarstvo će sudjelovati s najmanje 10 posto, a najviše 30 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera, odnosno nakladničke kuće, u projektu.
 
     Godišnji iznosi kojima je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske sufinanciralo sudjelovanje hrvatskih kulturnih organizacija u europskim projektima programa Kultura, a sada i Kreativna Europa, povećavali su se paralelno s povećanjem broja projekata u kojima sudjeluju hrvatske kulturne institucije kao koordinatori projekata ili partneri u istima. Tako je 2007. godine potpora iznosila nešto manje od 120.000,00 kuna da bi narednih godina višestruko rasla te iznosila 308.859,16 (2008. godine), 600.000,00 (2011. godine) odnosno milijun kuna posljednje tri godine.
 
     S obzirom na promjene koje propisuje nedavno doneseni Pravilnik, odnosno obvezujući najmanji iznos sufinanciranja hrvatskih projektnih partnera te sufinanciranje aktivnosti hrvatskih nakladnika u okviru projekata književnih prijevoda, ove je godine Ministarstvo kulture dodatno povećalo iznos za sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera koji sudjeluju u programima EU Kultura i Kreativna Europa i to na 1.260.000,00 kuna. Navedeni iznos raspoređen je na 27 hrvatskih kulturnih institucija odnosno 26 različitih projekata u kojima one sudjeluju. Radi se jednim dijelom o projektima suradnje koji se provode u okviru programa EU Kultura (2007. – 2013.), njih 10, zatim o 12 projekata suradnje iz programa EU Kreativna Europa koji su većinom započeli krajem prošle godine te o 4 projekta književnih prijevoda koje provode hrvatske nakladničke kuće.
 
     Pregled institucija, naziva projekata i iznosa kojima će ih Ministarstvo kulture sufinancirati u 2015. godini pogledajte ovdje.