Kreativna Europa – Europski projekti suradnje – Poziv 2018

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) je najavila objavu Poziva iz potprograma Kultura za potporu europskim projektima suradnje koji se očekuje u drugoj polovici mjeseca rujna.  

Poziv za Potporu europskim projektima suradnje bit će objavljen krajem rujna 2017. godine zajedno sa Smjernicama poziva (Guidelines), a pod uvjetom da se u prvoj polovici rujna usvoji Program rada za 2018. godinu. 
 
Nove smjernice (Guidelines) obuhvatit će dva Poziva:
  • prvi koji obuhvaća male i velike projekte suradnje, standardni natječaj Kreativne Europe koji se provodi prema smjernicama iz 2014. godine;
  • te drugi koji je posebno konstruiran za projekte vezane uz Europsku godinu kulturne baštine 2018.
 
Smjernice će se stoga odnositi na tri kategorije – male projekte suradnje, velike projekte suradnje i projekte vezane uz Europsku godinu kulturne baštine 2018. Novo uvedena kategorija usmjerena je na dva specifična cilja:
  • upoznavanje i razumijevanje europske kulturne baštine kao zajedničkog resursa te podizanje svijesti o zajedničkoj povijesti i vrijednostima;
  • jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru.
 
Konkretno, treća kategorija projekata suradnje koji su vezani uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 trebala bi biti usmjerena na:
  • jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru;
  • promicanje kulturne baštine kao izvora inspiracije za suvremena stvaralaštva i inovacije te jačanja interakcije sektora za kulturnu baštinu s drugim kulturnim i kreativnim sektorima. 
 
Kulturna baština je znak ili simbol koji je stvoren ili je ljudskim djelovanjem dobio značenje te je namjerno zaštićen, očuvan ili oživljen, umjesto da se prepusti prirodnom propadanju, zaboravu ili uništenju. Svrha kulturne baštine je prenošenje vrijednosti (kulturnih, povijesnih, estetskih, arheoloških, znanstvenih, etnoloških, antropoloških) budućim generacijama koje zajednica ili struka smatraju relevantnima.
U kontekstu ovog Poziva, kulturnu baštinu treba shvatiti kao zaokruženi spektar resursa koji su naslijeđeni iz prošlosti u svim oblicima i aspektima – materijalnim, nematerijalnim i digitalnim (digitaliziran ili stvoren digitalnim putem) uključujući spomenike, mjesta, krajolike, vještine, prakse, znanja i izražaje ljudske kreativnosti, kao i očuvane zbirke kojima upravljaju javna ili privatna tijela poput muzeja, knjižnica i arhiva. Kulturna baština također uključuje i filmsku baštinu.
Važno je napomenuti da ovaj Poziv ne podržava projekte koji uključuju fizičke intervencije na spomenicima i lokalitetima.
Ova kategorija Poziva poticat će projekte koji će u prvoj godini sufinanciranja planirati vidljive aktivnosti u obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018. Komisija će pokazati naklonosti prema projektima koji svoje aktivnosti nisu usredotočili isključivo na podizanje svijesti ili komunikaciju nego koji će imati trajni učinak i plan održivosti i nakon realizacije projekta.
 
Izvornu vijest pogledajte na web stranicama EACEA-a