Završen Kreativni proces u Splitu (19.10.2017.)

   U suradnji s Gradom Splitom Desk Kreativne Europa je održao seriju edukativnih radionica pod nazivom „Kreativni proces“ a koja je osmišljena da kroz različite metode otvara sudionike prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata s posebnim naglaskom na procesu, brainstorming i slaganje koncepta projekta. Edukativne radionice su bile namijenjena za zaposlenike u kulturnim ustanovama područja grada Splita te za ostale kulturne aktere, organizacije, institucije, udruge. Format edukacije je osmišljen kao interaktivni rad i rad u grupama zbog čega je broj sudionika ograničen na 40 sudionika kako bi se osigurali adekvatni uvjeti za svakog.

Radionice su održane u prostorijama Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata na adresi Dioklecijanova 7, Split:

• 21. ožujka 2017.  – „#1 Kvantitetom do kvalitete“ – BREAK OUT OF YOUR BOX!
Ovo je interaktivna radionica koja je kroz različite metode otvarala sudionike prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata kroz pet prioriteta programa Kreativna Europa.
U ovoj fazi naglasak je na procesu, brainstormingu i slaganju koncepta projekta za Kreativnu Europu.
Trajanje: 3,5 sata

• 2. lipnja 2017.  - Projekt za Kreativnu Europu: predavanje s gostom
Radi se o predavanju koje vodi prema usmjeravanju ideja prema prijavi za natječaj na Kreativnu Europu, uvažavajući prioritete i kriterije ocjenjivanja. Gostujući predavači su partneri u jednom od projekata, te sa sudionicima dijele svoje iskustvo razrade, prijave i provedbe projekta. Gošće predavačice su bile IRENA SERTIĆ, Omnimedia d.o.o.  koja je predstavila projekt PAIC – Participativna umjetnost za izolirane zajednice te KARMEN KRASIĆ KOŽUL, LAB852 s projektom European Music Incubator (EMI).
Trajanje: 2,5 sata

• 16. listopad 2017. - Prijava na Kreativnu Europu
Naglasak ove radionice je na tehničke detalje izrade prijavnice: pisanje narativa, ispunjavanje budžeta, tablica i popratnih dokumenata
Trajanje: 2 sata + individualne konzultacije