Velika Gorica, 10.05.2017: Edukativni program Kreativni proces (8.5.2017.)

Desk Kreativna Europa u suradnji s Gradom Velika Gorica organizira edukativni program pod nazivom „Kreativni proces“ koji ima za cilj potaknuti sudionike na inovativno razmišljanje izvan okvira dosadašnjih praksi i osposobiti za apliciranje na natječaje za EU fondove i programe. Za ovu edukaciju nije potrebno imati osmišljen projekt te je zamišljeno da svi polaznici na kraju tri susreta imaju (fiktivnu ili pravu) prijavu za program Kreativna Europa i iskustvo s kojim mogu krenuti dalje promišljati o tome gdje se i kako realizirati svoje ideje u europskim programima i fondovima.
 
Serija radionica „Kreativni proces“ odvija se na slijedeći način: 

•  Quantity Breeds Quality – Kvantitetom do kvalitete: rad u grupama
   SVIBANJ  - 10.05.2017. u prostorijama Grada Velika Gorica, Šetalište Franje Lučića 15.
   Ovo je interaktivna radionica koja kroz različite metode otvara sudionike prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata. U ovoj fazi naglasak je na procesu, brainstormingu i slaganju koncepta projekta.
   Trajanje: 3,5 sata 
    >>> Program

•  Projekt za Kreativnu Europu: predavanje s gostom
   LIPANJ (točno vrijeme i mjesto održavanja će biti naknadno javljeno)
   Radi se o predavanju koje vodi prema usmjeravanju ideja prema prijavi za natječaj na Kreativnu Europu, uvažavajući prioritete i kriterije ocjenjivanja. Gost predavač je partner u jednom od projekata, koji će podijeliti svoje iskustvo razrade, prijave i provedbe projekta čime će ponuditi pogled iznutra i svojim iskustvom pomoći odgovoriti na neka pitanja koja sudionici imaju.
   Sudionici će u imati priliku analizirati i proučavati različite primjere dobrih praksi prijavljenih projekata, kroz materijale i radne zadatke na licu mjesta.
   Trajanje: 2,5 sata

•  Prijava na Kreativnu Europu: predavanjem s radom na prijavi
   RUJAN  (točno vrijeme i mjesto održavanja će biti naknadno javljeno)
   U ovom trenutku, mjesec dana prije roka za podnošenje prijave na program Kreativna Europa, prolazimo tehničke detalje izrade prijavnice: pisanje narativa, ispunjavanje budžeta, tablica i popratnih dokumenata. Pri tome nije neophodno imati uistinu prijavnicu, ona može biti i fiktivna. Ideja ovog dijela edukacije jest da se sudionici praktično upoznaju s ispunjavanjem prijavnice i dobiju informaciju više o tehničkim pitanjima koja nas sve muče prilikom pisanja iste.
   Trajanje: 2 sata + individualne konzultacije
 
   Svi sudionici koji će pohađati sve tri faze edukativnog programa dobiti će Certifikat o sudjelovanju.
 
   Ukoliko ste zainteresirani, molimo da ispunite prijavni obrazac i do 9. svibnja 2017. pošaljete na mail adresu: ced@min-kulture.hr.