Dani otvorenih vrata Deska Kreativna Europa (8.5.2018.)

Desk Kreativna Europa pri Ministarstvu kulture odazvao se na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje Europski tjedan obilježava organizacijom Dana otvorenih vrata EU projekata, u razdoblju od 6. do 13. svibnja 2018. godine.  U okviru tog događanja, u Ministarstvu kulture predstavit će se sedmogodišnji program EU Kreativna Europa, namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA. Pozivamo vas da posjetite Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture u petak 11. svibnja 2018. godine između 11 i 16 sati i informirate se o potprogramu Kultura. Tom prilikom ćete moći pogledati video prezentacije, poslušati glazbu i sudjelovati u kreativnom razgovoru o projektima koje podržava program Kreativne Europa!

Osim toga, tijekom Europskog tjedan, predstavit će se projekti podržani kroz program Kreativna Europa diljem Hrvatske, od Zagreba preko Varaždina sve do Hvara i Visa:

-   7.5.2018. – Hrvatski sabor kulture • Mreža Amateo
-  8-13.5.  Muzej suvremene umjetnosti • Translocal: Museum as Toolbox • VIBE
-  10.5. Omnimedia d.o.o. • PAIC
-  10-11.5. Hrvatski restauratorski zavod • Tragom umjetnosti obitelji Straub
-  10.5. Lab 852 • European Music Incubator & Magic Carpets
-  10.5. CeKaTe • Čuvari snova
-  11.5. Plesni centar TALA • Life Long Burning
 
Više o rasporedu i programima događanja Dana
(https://strukturnifondovi.hr/dani-otvorenih-vrata/)