Kreativna Europa: Analiza Poziva za projekte suradnje 2018


Poziv za projekte suradnje u programu Kreativna Europa potprogram Kultura, Europska komisija objavila je 18. rujna 2017. godine. Novi poziv sadrži i nove smjernice s boljim objašnjenjima prioriteta i ciljanih projekata, te nekim novostima.
Smjernice Poziva 
 
Poziv za projekte suradnje 2018. godine sadrži tri kategorije natječaja:

1.   COOP 1 – mali projekti suradnje
2.   COOP 2 – veliki projekti suradnje
3.   COOP 3 – projekti suradnje vezani za Europsku godinu kulturne baštine 

Za prvu i drugu kategoriju projekata suradnji određen je budžet od 40 mil €, od čega je za male projekte suradnje odvojeno 15,2 mil € (38% cijelog budžeta). Za treću kategoriju projekata suradnje vezanih uz inicijativu Europske godine kulturne baštine 2018 određen je budžet od 5 mil €.
Kroz ovaj natječaj podržat će se projekti koji se bave transnacionalnom mobilnosti, razvojem publike i jačanjem kapaciteta u području digitalizacije, razvoja novih poslovnih modela i obrazovanjem i osposobljavanjem. Podržani projekti uključivat će strategije samoodrživosti i detaljan opis na koji način će implementirati jedan ili više prioriteta programa.
 

COOP 1 – MALI PROJEKTI SURADNJE

OBJAVA POZIVA ROK ZA PREDAJU PRIJAVE PERIOD EVALUACIJE OBJAVA REZULTATA POTPISIVANJE UGOVORA S
EACEA-om
POČETAK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
18. rujna 2017. 18. 01. 2018.
12:00 CET/CEST Brussels
6 mjeseci lipanj 2018. srpanj – rujan 2018. svibanj–
prosinac 2018.
 
COOP 2 – VELIKI PROJEKTI SURADNJE

OBJAVA POZIVA ROK
ZA PREDAJU PRIJAVE
PERIOD EVALUACIJE OBJAVA REZULTATA POTPISIVANJE UGOVORA S EACEA-om POČETAK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
18. rujna 2017. 18. 01. 2018.
12:00 CET/CEST Brussels
6 mjeseci lipanj 2018. srpanj – rujan 2018. svibanj–
prosinac 2018.
 
COOP 3 – PROJEKTI SURADNJE ZA EUROPSKU GODINU KULTURNE BAŠTINE

OBJAVA POZIVA ROK
ZA PREDAJU PRIJAVE
PERIOD EVALUACIJE OBJAVA REZULTATA POTPISIVANJE UGOVORA S EACEA-om POČETAK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
18. rujna 2017. 22. 11. 2017.
12:00 CET/CEST Brussels
6 mjeseci travanj 2018. svibanj–srpanj 2018. siječanj–
rujan 2018.
 

COOP 1 – MALI PROJEKTI SURADNJE

U kategoriju malih projekta suradnje ulaze projekti koji imaju jednog vodećeg partnera i najmanje 2 partnera iz drugih država članica programa, s maksimalnim EU grantom od 200.000,00 € - 60% projektnog budžeta.
Trajanje projekta maksimalno 48 mjeseci.
 
COOP 2 – VELIKI PROJEKTI SURADNJE

U kategoriju velikih projekata suradnje ulaze projekti koji imaju jednog vodećeg partnera i minimalno 5 partnera iz drugih zemalja članica programa, s maksimalnim EU grantom od 2 mil € - 50% projektnog budžeta.
Trajanje projekta maksimalno 48 mjeseci.
 
COOP 3 – PROJEKTI SURADNJE ZA EUROPSKU GODINU KULTURNE BAŠTINE

U kategoriju projekta suradnje ulaze projekti koji odgovaraju ciljevima inicijative Europske godine kulturne baštine 2018., a koji imaju jednog vodećeg partnera i najmanje 2 partnera iz drugih država članica programa, s maksimalnim EU grantom od 200.000,00 € - 60% projektnog budžeta.
Trajanje projekta maksimalno 24 mjeseca.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Svi prijavitelji moraju biti aktivni u kulturnom i kreativnom sektoru, a dokaz njihove aktivnosti može biti zatražen (dokaz poput statuta, članaka o sudjelovanju ili izvještaja). Podnositelj prijave u ime svih partnera je vodeći partner, slijedom toga, prijava mora sadržavati mandate letters svih partnera kojima potvrđuju svoje sudjelovanje u projektu. Uz prijavu, samo vodeći partner mora priložiti dokaz da je pravna osoba koja postoji najmanje dvije godine u trenutku prijave.
Jedan projekt ne može se prijaviti u više od jedne kategorije iz razloga što je treća kategorija posvećena isključivo projektima povezanim s ciljevima inicijative Europske godine kulturne baštine, dok prva i druga kategorija ne isključuju područje kulturne baštine.
Vodeći partner može se prijaviti samo jednom godišnje u jednoj od tri kategorije. Prijavitelj koji se prijavljuje kao vodeći partner u jednoj od tri kategorije može biti partner u nekoliko drugih projekata u jednoj od tri natječajne kategorije.
 
Prihvatljive aktivnosti
Za projekte suradnje u prvoj i drugoj kategoriji natječaja prihvatljive su aktivnosti koje se odnose na ciljeve i prioritete potprograma Kultura.
Aktivnosti vezane uz audio-vizualne djelatnosti nisu prihvatljive u ovom natječaju osim ako su sporedne i ne odnose se na audio-vizualni nego na kulturni i kreativni sektor.
 
Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji i maksimalan broj bodova isti su za sve 3 kategorije natječaja, no prag će u svakoj biti drugačiji.
RELEVANTNOST
 
30 bodova
KVALITETA SADRŽAJA I AKTIVNOSTI
 
30 bodova
KOMUNIKACIJA I DISEMINACIJA
 
20 bodova
KVALITETA PARTNERSTVA
 
20 bodova

Relevantnost
Ovaj kriterij ocjenjuje relevantnost projekta prema jednom ili nekoliko prioriteta potprograma Kultura i prema ciljevima inicijative Europske godine kulturne baštine. Projekt mora predstavljati model održivog prekograničnog djelovanja i pokazati dodanu europsku vrijednost.

Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
Kroz ovaj kriterij procjenjuje se kako će se projekt provoditi u praksi. Posebna će se pozornost posvetiti strukturi projekta, kvaliteti projektnih aktivnosti, rezultatima i ciljevima. Važno je napomenuti da bi odabrani projekti trebali biti spremni odmah započeti s aktivnostima nakon dodjele sredstava i isporučiti rezultate u razdoblju od 2018. - 2020. godine, a s ciljem stvaranja trajnog utjecaja nakon trajanja projekta.

Komunikacija i diseminacija
Ovaj kriterij procjenjuje pristup projekta u promoviranju svojih aktivnosti i rezultata te razmjeni znanja i iskustava. Cilj je maksimizirati učinak rezultata projekta na način da budu što dostupniji lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Za 3. kategoriju natječaja aktivnosti koje se financiraju trebale bi jasno spomenuti Europsku godinu kulturne baštine 2018. godine i biti dio komunikacijske strategije inicijative EYCH i njenog nasljeđa.

Kvaliteta partnerstva
Kriterij procjene kvalitete partnerstva odnosi se na procjenu opsega na koji način će vodeći partner i koordinacija projekta osigurati učinkovitu provedbu aktivnosti i pridonijeti njihovoj održivosti.
 

COOP 3 – projekti suradnje vezani za Europsku godinu kulturne baštine

Projekti koji će biti podržani u kategoriji Europske godine kulturne baštine moraju odgovarati općim ciljevima europske inicijative EYCH:

- potiču dijeljenje i uvažavanje europske kulturne baštine kao zajedničkog resursa;
- podižu svijesti o zajedničkoj povijesti i vrijednosti;
- jačaju osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru.
 
Konkretno, treća kategorija projekata suradnje treba bit usmjerena na:

1) jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru

2) promocija kulturne baštine kao inspiracije za stvaranje suvremene umjetnosti i inovacija te jačanje interakcije između kulturne baštine i kulturnog i kreativnog sektora.

1) S obzirom na „jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru" razmatrat će se projekti koji će naglašavati kulturnu baštinu koja je stoljećima krivotvorena kroz interakciju različitih kulturnih izričaja različitih civilizacija koje su nastanile kontinent ili zahvaljujući trgovini i putovanjima. Projekti trebaju naglašavati europsku kulturnu baštinu kao izvor zajedničkih europskih vrijednosti, sjećanja, razumijevanja, identiteta i dijaloga koji su ostvareni putem zajedničkih arhitektonskih, filozofskih i umjetničkih pokreta kroz razmjene i zajedničke pristupe u europskom okuženju.

Prihvatljivi projekti nastojat će učiniti da ljudi osjećaju pripadnost, da sudjeluju ili da razmišljaju o kulturnoj baštini kao o načinu na koji osjećaju ili izražavaju svoju pripadnost Europi te da bolje razumiju bogatstvo i jedinstvenosti svoje kulturne raznolikosti. Projekti će naglašavati važnost prijenosa kulturne baštine kao resursa iz prošlosti za buduće generacije.

Također, prihvatljivi su i projekti koji potiču dublje razumijevanje vrijednosti ugrađenih u europsku kulturnu baštinu, prepoznavanje i nadograđivanje kroz kulturnu baštinu u svim njezinim oblicima, od zajedničkih europskih vrijednosti, zajedničkih povijesnih iskustava do umjetničkih i kulturnih naslijeđa.
Ciljana publika u projektima mora biti široka i raznolika, a posebna će se pozornost staviti na uloženi napor kako bi se dosegnula i teže dostupna publika (iz ekonomskih, socijalnih, fizičkih ili geografskih razloga). Poželjno je da projekti imaju inkluzivni i participativnim pristup, stavljajući publiku i korisnike u središte projektnih aktivnosti.

Projekti ne bi smjeli biti isključivo usredotočeni na komunikaciju i aktivnosti podizanja svijesti, već bi trebali biti kreirani kao trajna ostavština inicijative EYCH, gdje zajednice nastavljaju biti uključene i angažirane.
 
2) Što se tiče "promicanja kulturne baštine kao izvora inspiracije za suvremena stvaranja i inovacije i jačanje interakcije sektora kulturne baštine i drugih kulturnih i kreativnih sektora" razmatrat će se projekti u kojima će kulturna baština predstavljati izvor kreativnosti, podupirati kulturni i kreativni sektor, uključivati malo i srednje poduzetništvo te biti inspiracija za stvaranje novih kulturnih dobara i suvremene umjetničke prakse. Kulturni i kreativni sektor ima potencijal da stimulira stvaranje novih ideja, rješenja za probleme i inovativne usluge za dobrobit sektora kulturne baštine, primjerice iskorištavanjem digitalnih tehnologija radi boljeg očuvanja, prezentiranja i tumačenja materijalnih i nematerijalnih elemenata baštine. Prihvatljivi projekti nastojat će:

- promicati i razvijati razmjenu dobrih praksi u međusektorskoj suradnji u okviru kreativnog eksperimentiranja i dijaloga između kulturne baštine i drugih kulturnih i kreativnih sektora;
- poticati i razvijati inovativnu primjenu kulturne baštine, uključujući suvremeno stvaralaštvo, intervencije u povijesnom okruženju i korištenje sadržaja digitalne kulturne baštine kreativnih sektora;
- promicati i osnažiti uporabu kulture i kreativnosti kako bi se očuvala, prezentirala i tumačila kulturna baština te kapitalizirala mogućnost potencijalnih kreativnih industrija da se poboljša ponuda kulturnih usluga kroz nove i veće dodane vrijednosti.
 
Za treću kategoriju natječaja NISU prihvatljivi kao vodeći partneri:

- visoka učilišta i ustanove koje su orijentirane na istraživanja poput zaklada, udruga ili organizacija
- istraživačke institucije ili centri koji su orijentirani na istraživanja
- turističke organizacije ili udruge.
 
Za projekte suradnje koji su vezani za Europsku godinu kulturne baštine prihvatljive su aktivnosti koje odgovaraju općim i konkretnim ciljevima same inicijative. Aktivnosti koje u ovoj kategoriji NISU prihvatljive:

- aktivnosti koje se odnose na istraživanja ili turizam;
- ankete (s obzirom na to da ih već provodi Euro barometar kao dio aktivnosti koje su vezane uz inicijativu EYCH);
- konferencije, izložbe, radionice i sl. kao ključne aktivnosti projekta (prihvatljive su kao sporedne aktivnosti posebno ako su vezane za komunikaciju i širenje strategije projekta).

Ovaj poziv, ni u jednom slučaju, ne sufinancira fizičke intervencije na spomenicima, nalazištima i krajolicima.
Posebno će se poticati projekti koji tijekom prve godine provedbe budu imali vrlo vidljive aktivnosti koje će označiti Europsku godinu kulturne baštine 2018. Pri evaluaciji projekata u ovoj kategoriji, Komisija će predlagati projekte koji se ne fokusiraju samo na aktivnosti podizanja svijesti ili komunikacije nego one koji će imati trajan učinak i plan održivosti i nakon završetka projekta.