Otvorena platforma Creative Partners za umrežavanje partnera (26.11.2015.)

     Platforma Creative Partners je alat koji omogućava lakše umrežavanje organizacija iz područja kulturnih i kreativnih industrija te pronalaženje potencijalnih partnera.
     Osnovala ju je organizacija Euclid, vodeći britanski nezavisni pružatelj usluga informiranja i savjetovanja o financiranju umjetničkog i kulturnog sektora iz sredstava Europske unije.
     Platforma je zamišljena kao pomoć korisnicima koji pripremaju prijavu projekata na neke od programa EU: Kreativna Europa, Erasmus+, Europa za građane, Obzor 2020, Interreg i dr. Svi koji se žele prijaviti mogu iskazati interes za jedan ili više navedenih programa.
     Upis i prijavu je moguće vrlo brzo napraviti, a sastoji se od samo dva koraka: registracija i kreiranje profila organizacije ili projekta. Uz opis je poželjno postaviti do pet fotografija, video i dva privitka.
 
     Pozivamo vas da se priključite Platformi i predstavite kolegama u Europi i šire. 
 

 


www.creative.partners