Edukativni program 'Kako osmisliti projekt za EU sredstva?'

Kako osmisliti projekt za EU sredstva?

EDUKACIJSKI PROGRAM: KREATIVNI PROCES

Desk Kreativne Europe u suradnji s Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika (DURA) 23. i 24. svibnja 2017. u prostoru Umjetničke galerije Dubrovnik organizira dvodnevni edukativni program pod nazivom Kako osmisliti projekt za EU sredstva. Cilj ove dvodnevne radionice je potaknuti sudionike na inovativno razmišljanje izvan okvira dosadašnjih praksi i osposobiti za apliciranje na natječaje za EU fondove i programe.

Fokus radionice je prijava projekata na program Kreativna Europa, međutim radit će se i opće vježbe razrade projekata, kao alat s kojim mogu krenuti dalje promišljati o tome gdje i kako realizirati svoje ideje u europskim programima i fondovima.

Prvog dana edukativnog programa, predstavnice Deska Kreativna Europa održat će predavanje  DOBRA PRAKSA koje vodi prema usmjeravanju ideja prema prijavi za natječaj na Kreativnu Europu, uvažavajući prioritete i kriterije ocjenjivanja. Sudionici će aktivno sudjelovati u proučavanju projekata koji su dosada prošli na Kreativnu Europu. U popodnevnom dijelu prvog dana, predstavnici DURA-e vodit će interaktivnu radionicu koja otvara sudionike prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata, te upoznaje s osnovnim tehnikama u projektnom ciklusu: Stablo problema- Stablo ciljeva- Rezultati –Aktivnosti.

Drugog dana edukativnog programa, predstavnice Deska Kreativna Europa upoznat će sudionike s tehničkim detaljima izrade prijavnice: pisanje narativa, ispunjavanje budžeta, tablica i popratni dokumenti. Sudionici radionice imat će priliku analizirati dodatni materijal nekih projekata koji se trenutno provode u sklopu Kreativne Europe, te će koristiti upitnike kojima ih se navodi na promišljanje o tipu aktivnosti, partnera i alata koji bi mogli biti zanimljivi za natječaj Kreativne Europe.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo da ispunite prijavni obrazac i do 18. svibnja 2017. pošaljete na mail adresu: ced@min-kulture.hr i jbrbora@dura.hr.  

Program radionice