Tunis se pridružuje Kreativnoj Europi (12.5.2017.)

     Program Kreativna Europa postaje bogatiji za još jednu državu – Tunis.

     U Bruxellesu je 11.5.2017. godine svečano potpisan Sporazum o sudjelovanju Tunisa u programu Kreativna Europa. Na svečanosti, koja se odvijala u okviru Vijeća EU za pridruživanje Tunisa, Sporazum su potpisali europski povjerenik za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Tibor Navracsics i ministar vanjskim poslova Republike Tunis Khemais Jhinaoui,. Ovim sporazumom omogućava se sudjelovanje tuniskih kulturnih i audiovizualnih organizacija da sudjeluju na natječajima u programu Kreativna Europa.

     Europski povjerenik Tibor Navracsics izjavio je: „Pozdravljam perspektivu jačanja odnosa EU i Republike Tunis i suradnju kroz kulturu i ljudske kontakte. Republike Tunis prva je južna država članica Europske politike susjedstva koja se pridružila programu Kreativna Europa, a potpisivanje Sporazuma samo je jedan od konkretnih rezultata nedavno usvojene EU strategije o međunarodnim kulturnim poslovima.“ 

     Sporazum stupa na snagu nakon što ga ratificira parlament Republike Tunis.
 
Više