Objavljeno prvo Izvješće o praćenju hrvatske Europske prijestolnice kulture – Rijeka (12.4.2017.)

Na stranicama Europske komisije objavljeno je prvo Izvješće o praćenju hrvatske Europske prijestolnice kulture – Rijeka 2020. godine. 

   Odluka Povjerenstva nezavisnih stručnjaka da grad Rijeka postane prva hrvatska Europska prijestolnica kulture 2020. godine donesena je nakon dugog procesa izbora hrvatskog grada za tu prestižnu europsku titulu.

     Premda se nagrada dodjeljuje u trenutku imenovanja, iznos nagrade bit će isplaćen najkasnije do kraja ožujka 2020. godine. pod uvjetom da imenovani grad nastavi poštovati obveze preuzete u fazi prijave, ispunjavati kriterije i uzimati u obzir preporuke povjerenstva navedene u izvješćima o odabiru i praćenju.
 
     Smatrat će se da je imenovani grad ispunjavao obveze preuzete u fazi prijave ako nije došlo ni do kakve značajne promjene u programu i strategiji u razdoblju od faze prijave do godine u kojoj grad nosi naslov, a posebno:
 a) ako je proračun održan na razini koja omogućuje provedbu visokokvalitetnoga kulturnog programa u skladu s prijavom i kriterijima;
 b) ako se na odgovarajući način poštovala neovisnost umjetničkog tima;
 c) ako je europska dimenzija ostala dovoljno snažna u konačnoj verziji kulturnog programa;
 d) ako marketinška i komunikacijska strategija te promidžbeni materijal koji upotrebljava imenovani grad jasno odražavaju činjenicu da su Europske prijestolnice kulture inicijativa Unije;
 e) ako postoje planovi za praćenje i evaluaciju utjecaja naslova na imenovani grad. 

     Ispunjavanje ovih uvjeta ocjenjivat će Komisija na temelju preporuke stručnog povjerenstva na kraju faze praćenja, a koja traje od imenovanja grada Europskom prijestolnicom kulture do početka godine u kojoj grad nosi naslov.

     Slično kao i proces odabira, fazu praćenja provodi povjerenstvo. Komisija saziva tri sastanka za praćenje između povjerenstva i imenovanog grada tijekom kojih povjerenstvo prati pripreme i daje savjete gradu koji mu koriste u razradi visokokvalitetnog kulturnog programa i učinkovite strategije. Nakon trećeg sastanka povjerenstvo podnosi izvješće na temelju kojeg Komisija odlučuje hoće li gradu isplatiti nagradu Melina Mercouri. Isplata nagrade nije automatska.
 

>>> Izvješće .pdf