Edukativni program: Kreativni proces (14.3.2017.)

      Desk Kreativna Europa u suradnji s Gradom Splitom organizira edukativni program pod nazivom „Kreativni proces“ koji ima za cilj potaknuti sudionike na inovativno razmišljanje izvan okvira dosadašnjih praksi i osposobiti za apliciranje na natječaje za EU fondove i programe. Za ovu edukaciju nije potrebno imati osmišljen projekt te je zamišljeno da svi polaznici na kraju tri susreta imaju (fiktivnu ili pravu) prijavu za program Kreativna Europa i iskustvo s kojim mogu krenuti dalje promišljati o tome gdje se i kako realizirati svoje ideje u europskim programima i fondovima.

Serija radionica „Kreativni proces“ odvija se na slijedeći način:

•    Kvantitetom do kvalitete: rad u grupama
     OŽUJAK - 21.03.2017. u 9:30 sati u prostorima Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7, Split
     Ovo je interaktivna radionica koja kroz različite metode otvara sudionike prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata
     U ovoj fazi naglasak je na procesu, brainstormingu i slaganju koncepta projekta
     Trajanje: 3,5 sata
     Program

•   Projekt za Kreativnu Europu: predavanje s gostom
    LIPANJ (točno vrijeme i mjesto održavanja će biti naknadno javljeno)
    Radi se o predavanju koje vodi prema usmjeravanju ideja prema prijavi za natječaj na Kreativnu Europu, uvažavajući prioritete i kriterije ocjenjivanja. Gost predavač je partner u jednom od projekata, koji će podijeliti svoje iskustvo razrade, prijave i provedbe projekta čime će ponuditi pogled iznutra i svojim iskustvom pomoći odgovoriti na neka pitanja koja sudionici imaju.
Sudionici će u imati priliku analizirati i proučavati različite primjere dobrih praksi prijavljenih projekata, kroz materijale i radne zadatke na licu mjesta.
     Trajanje: 2,5 sata

•    Prijava na Kreativnu Europu: predavanjem s radom na prijavi
     RUJAN (točno vrijeme i mjesto održavanja će biti naknadno javljeno)
     U ovom trenutku, mjesec dana prije roka za podnošenje prijave na program Kreativna Europa, prolazimo tehničke detalje izrade prijavnice: pisanje narativa, ispunjavanje budžeta, tablica i popratnih dokumenata. Pri tome nije neophodno imati uistinu prijavnicu, ona može biti i fiktivna. Ideja ovog dijela edukacije jest da se sudionici praktično upoznaju s ispunjavanjem prijavnice i dobiju informaciju više o tehničkim pitanjima koja nas sve muče prilikom pisanja iste.
     Trajanje: 2 sata + individualne konzultacije

Svi sudionici koji će pohađati sve tri faze edukativnog programa dobiti će Certifikat o sudjelovanju.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo da ispunite prijavni obrazac i do 17. ožujka 2017. pošaljete na mail adresu: ced@min-kulture.hr