Seminar na temu Kreativna Europa - Sarajevo 7. studenoga 2016. (9.11.2016.)

     Desk Kreativna Europa Bosna i Hercegovina je 7. studenoga 2016. godine u kazalištu SARTR, Sarajevo organizirao Seminar za pripremu natječajne dokumentacije za Projekte suradnje trenutno otvorenog natječaja u sklopu programa Kreativna Europa.

     Na događanju je sudjelovalo oko 100-ak umjetnika, profesionalaca u kulturi, predstavnika udruga i ustanova u kulturi te šire javnosti iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz seminar su prenesena potrebna praktična znanja kulturnim radnicima kako bi se okušali u procesu pisanja aplikacija te je Desk Kreativne Europe iz Hrvatske dao podršku kroz svoje izlaganje i uvidom u hrvatske primjere prakse.     Program seminara je bio ocijenjen kao sadržajan i zanimljiv od strane sudionika:
10:30 – 11:00 Registracija
11:00 – 11:10 Otvaranje seminara- Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Europa BiH
11:10–12:00 Misija i prioriteti programa Kreativna Europa, detalji aktuanog natječaja za projekte suradnje- Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Europa BiH
12:00 – 13:00 Osnove projektne logike- Aida Vežić, magistrica kulturne ekonomije, Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica
13:00 – 14:00 Ručak
14:00 – 15:00 Koncipiranje i bodovanje projekata, vremenski okvir za početak projekata- Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Europa BiH
15:00 – 15:15 Pauza
15:15–16:00 Predstavljanje iskustava uspješnih projekata- mr.sc. Antonija Matić, Voditeljica odjela za programe i projekte EU i međuinstitucijsku suradnju, Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska
16:00- 16:45 BiH i Hrvatska- prilike za suradnju u okviru programa Kreativna Europa; regionalno povezivanje u funkciji europske suradnje- Anera Stopfer, voditeljica Deska Kreativna Europa Hrvatska i Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Europa BiH
16:45- 18:00 Pojedinačne konzultacije