Objavljeni rezultati drugog natječaja programa Kreativna Europa - potprogram Kultura za potporu platformama (31.7.2015.)

iz šesnaest zemalja članica programa Kreativna Europa, a bespovratna potpora dodijeljena je trima europskim platformama u ukupnom iznosu od  1,45 milijuna eura. Radi se o slovenskoj platformi Future Architecture koja promiče arhitekturu i materijalnu baštinu/muzeje, nizozemskoj platformi European Talent Exchange Program 3.0  koja promiče glazbu i velškoj platformi Literary Europe Live koja promiče prevođenje, kreativno pisanje i izdavaštvo.
 
     Hrvatska je zastupljena u dvije od tri dobitne platforme; tako je Oris - Kuća arhitekture u konzorciju partnera arhitektonske platforme Future Architecture, a Udruga za promicanje kultura Kulturtreger i Hrvatsko društvo pisaca partneri su u književnoj platformi  Literary Europe Live. 
 
     Platforme nude podršku kulturnim i kreativnim organizacijama koje predstavljaju europske stvaraoce i umjetnike, naročito mlade talente i one koji nisu međunarodni eksponirani, putem  izvorno europskog programa. Platforme moraju imati, uz koordinacijsko tijelo, najmanje 10 partnerskih organizacija iz najmanje 10 različitih zemalja. Odabrane platforme potpisuju sporazume o partnerstvu pri čemu se dodjeljuje bespovratna potpora u iznosu od najviše pola milijuna eura godišnje, što predstavlja do 80 % proračuna platforme. Platforme se osnivaju s ciljem dovođenja u prvi plan zajedničke umjetničke vizije svih članova platforme i unapređenja razvoja publike. Sljedeći natječaj za (četverogodišnje) platforme, posljednji u sklopu programa Kreativna Europa, raspisat će se u srpnju 2016. a rok za prijavu će biti prva srijeda u listopadu 2016.
 
     Svim dobitnicima upućujemo srdačne čestitke, a za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura obratite se Desku Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.
 
Više