Objavljen natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje (28.9.2016.)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:      •  manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta)
     •  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta)

Natječaj je otvoren od 27. rujna 2016. do 23. studenog 2016. do 12:00 h po srednjoeuropskom vremenu.

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.