Natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2014.


 

Otvoren je natječaj za prijavu projekata za sredstva UNESCO-ovog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). Fond za kulturnu raznolikost je osnovao UNESCO s ciljem provođenja Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja.

IFCD podupire projekte kojima se potiče širenje dinamičnog kulturnog sektora, osobito kroz aktivnosti koje omogućavaju uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, širenje, distribuciju te pristup raznolikosti kulturnih izričaja, kao i osnaživanje institucionalnih infrastruktura koje potiču održive lokalne i regionalne kulturne industrije.

Na natječaj je moguće prijaviti projekte koji imaju za cilj:
  • promicanje kulturnih politika koje štite i promiču raznolikost kulturnih izričaja te gdje je potrebno jačanje odgovarajućih institucionalnih infrastruktura;
  • jačanje postojećih kulturnih industrija;
  • poticanje stvaranja novih kulturnih industrija.
Najveći iznos koji se može zatražiti za financiranje projekata je 100.000 USD, uz napomenu da se s provođenjem istih može započeti najranije u ožujku 2015.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO poziva sve one koji zadovoljavaju kriterije natječaja da proslijede svoje projekte na odgovarajućem obrascu u dva primjerka na adresu: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb te na email: unesco@min-kulture.hr do 28. travnja 2014. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO napravit će evaluaciju projekata i proslijediti na daljnju procjenu u središte UNESCO-a samo projekte koji zadovoljavaju kriterije koje nalaže Konvencija za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja.