UNESCO proglasio prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

Prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske proglasio je danas UNESCO na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa 'Čovjek i biosfera' koji se od 9. do 13. srpnja 2012. održava u sjedištu UNESCO-a u Parizu.

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u sklopu ovog programa vodi Svjetsku mrežu rezervata biosfere. Međunarodno koordinacijsko vijeće programa, koje odlučuje o uključivanju nominiranih područja rezervata biosfere u Svjetsku mrežu rezervata biosfere, danas je donijelo odluku da područje Mura-Drava-Dunav, koje su zajednički nominirale Hrvatska i Mađarska, postane dio svjetske mreže rezervata biosfere.

Nominacija za prekogranični rezervat biosfere koordinirana je zajedničkim snagama, s hrvatske strane predvođenim Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnim zavodom za zaštitu prirode, te potpomognutim radom domaćih i međunarodnih nevladinih udruga. 

Nadležna Ministarstva s hrvatske i mađarske strane potpisala su 17. rujna 2009. Zajedničku izjavu o uspostavi ovog prekograničnog rezervata biosfere, dok je kao preduvjet za njegovu nominaciju Republika Hrvatska u veljači 2011. proglasila Regionalni park Mura-Drava. Ovaj prekogranični rezervat biosfere drugo je područje Republike Hrvatske uključeno u ovu mrežu, nakon Velebita proglašenog 1977.

Rijeke Mura-Drava-Dunav predstavljaju poplavni riječni ekosustav koji ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost te bogatu geološku i kulturno-tradicijsku baštinu. Značaj ovog područja predstavlja veliki broj ugroženih životinjskih i biljnih vrsta, rijetke poplavne šume, riječni otoci, te šljunčane i pješčane obale rijeka, uz koja se nalaze gnjezdilišta ugroženih ptica: orla štekavca, crne rode, male čigre i drugih.

Ovaj iznimni događaj proglašenja prekograničnog rezervata biosfere Hrvatskoj predstavlja veliki izazov, ali donosi i ekonomski potencijal usklađen sa socio-kulturnim i ekološki održivim razvojem. Tri osnovne zadaće koje se ovim proglašenjem ispunjavaju su očuvanje iznimnih prirodnih vrijednosti ovog područja (krajobrazne i biološke raznolikosti), poticanje održivog razvoja uz poticanje znanstvenog rada, a sve u cilju unapređenja kvalitete života stanovnika ovog područja.