Natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada (Rok: 15.7.2015.)

Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu na natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada za 2015. godinu. 
 
Mreža kreativnih gradova stvorena je 2004. godine i okuplja 69 gradova iz 32 države. Cilj Mreže kreativnih gradova (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) jest jačanje suradnje među gradovima koji su prepoznali kreativnost kao strateški čimbenik održivog razvoja u pogledu ekonomskih, socijalnih, kulturnih i ekoloških aspekata. Ulaskom u Mrežu gradovi potvrđuju svoju obvezu u razmjeni iskustava, razvijanju partnerstva koja promiču kreativnost i kulturne industrije, jačanje sudjelovanja u kulturnom životu i integriranje kulture u gradskim razvojnim planovima.
 
Mreža kreativnih gradova pokriva sedam kreativnih područja: obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i glazbu.
 
Prema članku 5. (Designation Procedure) prijave se ponajprije odnose samo na jedno specifično kreativno područje (obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i glazbu), ali se također potiču da naslove jedno ili više drugih kreativnih područja koje pokriva Mreža, naglašujući postojeće i/ili potencijalne sinergije između njih.
 
Prijavni obrazac treba sadržavati sljedeće dokumente:
 
· službeno pismo koje je potpisao gradonačelnik u kojem je naznačena kandidatura grada;
· službeno pismo potpore koje je potpisalo Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO koje se dodjeljuje ukoliko prijava uđe u finalni izbor, a koje će HP za UNESCO proslijediti putem elektroničke pošte na osobi za kontakt koju je imenovao grad;
· pisma potpore koja su potpisala nacionalna strukovna udruženja koja se bave područjem nominacije;
· prijave trebaju biti usredotočene na jedno određeno područje vezano uz kreativne ekonomije (obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i glazbu). UNESCO zadržava pravo određivanja godišnjega poziva za kandidature prema određenim geografskim ili tematskim prioritetima, kao i ograničavanja broja proglašenja u jednoj godini;
· moguće su najviše tri kandidature iz iste zemlje i moraju pokrivati različita kreativna područja. Razmatrat će se i ocjenjivati samo gradovi koji imaju 100 000 ili više stanovnika;
· tri fotografije grada koje se odnose na prijavljeno kreativno područje (JPEG, max. 3MB);
· ispunjeni obrazac s ustupanjem prava i registra fotografija;
· samo prijave koje će sadržavati propisane dokumente uzimat će se u razmatranje. Dopušteno je staviti u prijavni obrazac najviše četiri URL linka s interneta koji pružaju dodatne informacije;
· Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO zaprima prijave sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb te na e-mail: unesco@min-kulture.hr do 19. lipnja 2015. godine;
· gradovi i gradonačelnici koji su dobili pismo potpore Hrvatskoga povjerenstva za UNESCO prijave šalju na engleskome jeziku sa svom prikupljenom dokumentacijom i ostalim pismima potpore izravno putem elektroničke pošte na: ccnapplications@unesco.org te na znanje Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO na: unesco@min-kulture.hr do 15. srpnja 2015. godine u UNESCO;
· rok za podnošenje prijava u UNESCO-u jest 15. srpnja 2015. godine.
 
>>> Prijavni obrazac
 
>>> Informacije na hrvatskom
 
>>> Informacije o natječaju
 
>>> Gradovi članovi Mreže