Natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2018.

­­­­UNESCO je raspisao 9. natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2018. te novu inicijativu u suradnji sa Sabinom Ho za poticanje žena u digitalnim kreativnim industrijama
   Natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2018.
                       
   UNESCO je objavio otvoreni poziv za prijave na natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost 2018.

   Fond za kulturnu raznolikost podupire projekte kojima se potiče širenje dinamičnog kulturnog sektora, osobito kroz aktivnosti koje omogućavaju uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, širenje, distribuciju te pristup raznolikosti kulturnih izričaja, kao i osnaživanje institucionalnih infrastruktura koje potiču održive lokalne i regionalne kulturne industrije.

   Hrvatska više nije na popisu zemalja članica u razvoju i nevladinih organizacija koje se mogu prijaviti na natječaj.
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/list_eligible_countries_en_2018.pdf

   Sukladno propisima koje nalaže natječaj, za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost ove se godine iz Republike Hrvatske mogu se natjecati jedino međunarodne nevladine organizacije te se uvjeti mogu naći na sljedećoj poveznici:
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf

   Zainteresirane međunarodne nevladine organizacije prijavljuju se izravno UNESCO-u putem online platforme najkasnije do 14. travnja 2018., te o prijavi prosljeđuju obavijest Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO  do 9. travnja 2018. na: unesco@min-kulture.hr.

Postupak prijave:
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf

Smjernice za korištenje sredstava IFCD-a
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260710e.pdf#page=79
 

   Nova inicijativa za poticanje žena u digitalnim kreativnim industrijama u suradnji sa Sabinom Ho u sklopu natječaja Fonda za kulturnu raznolikost

   Riječ je o novom natječaju otvorenom u sklopu natječaja Fonda za kulturnu raznolikost koji potiče projekte međunarodnih nevladinih organizacija koji promiču mlade poduzetnice u kulturi koje rade u digitalnim kreativnim industrijama.

   Kao i kod natječaja za IFCD, za sredstva istog natječaja mogu se natjecati jedino međunarodne nevladine organizacije te se uvjeti mogu naći na sljedećoj poveznici: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/empowered-requirements