Projekt „Ekoregija dinarskog lűka“

Puni naziv projekta je „Zaštićena područja za živi planet – Ekoregija dinarskog lûka“, a skraćeni naziv je „Ekoregija dinarskog lûka“.

 
„Zaštićena područja za živi planet” (Protected Areas for a Living Planet; PA4LP) je program kojeg je osnovao i provodi WWF uz financijsku potporu MAVA fondacije, za pomoć zemljama pet europskih i zapadnoafričkih ekoregija, uključujući Dinarski lûk, kako bi se postigli ciljevi Programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti. Ciljevi PA4LP projekta za Dinarski lûk uključuju uspostavu baze podataka koja je neophodna kao podrška u donošenju odluka o planiranju i upravljanju zaštićenim područjem; jačanje kapaciteta nadležnih institucija i interesnih grupa; razvoj održivog financiranja zaštićenih područja i jačanje političke podrške.
 
WWF, UNESCO-BRESCE, UNDP, UNEP, IUCN, Vijeće Europe, FAO, EuroNatur i SNV su partnerske institucije Inicijative dinarskog luka (DAI), koja je osnovana kako bi se ojačala međusobna suradnju partnerskih institucija i povećao njihov doprinos održivom razvoju dinarske regije.
 
Cilj projekta je stvoriti uvjete koji će omogućiti uspješnu provedbu Programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti (PRnZP KBR-a), i to u pet zemalja Ekoregije dinarskoga lûka (Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji). Projekt je zamišljen radi:
1.      prikupljanja, razrade, stvaranja i stavljanja na raspolaganje osnovnih podataka potrebnih donositeljima odluka i drugim dionicima
2.      jačanja kapaciteta za provedbu PRnZP KBR-a unutar nadležnih državnih i lokalnih tijela
3.      osiguravanja da se PRnZP KBR-u posveti veća pozornost u političkim programima svih pet zemalja.
Ukratko, projekt uključuje potporu kroz cjelovitu analizu stanja biološke raznolikosti na području ekoregije kao i jačanje kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima.
Projekt traje pet godina (2007. – 2011.).
 
Specifični ciljevi projekta:
1.      Izrada plana jačanja kapaciteta povezanog s provedbom PRnZP-a, a barem 75% tog plana treba donijeti do završetka projekta.
2.      PRnZP-u se posvećuje veća pozornost u političkim programima svih pet zemalja ekoregije.
3.      Do završetka projekta, o PRnZP-u se kao o jednom od središnjih pitanja počinje voditi računa u strategijama i planovima nadležnih tijela i vladinih ureda na državnoj i lokalnoj razini, civilnog društva, gospodarskih čimbenika i donatora.
 
U okviru razvoja i provedbe projekta u prosincu 2007. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Rimskog ureda za međunarodnu pomoć u sklopu Programa za europsku politiku Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF MedPO) i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. WWF je imenovao nadglednicu projekta i upraviteljicu projekta, a Ministarstvo kulture nacionalnog koordinatora projekta.
 
„Velika pobjeda za dinarski lûk“ („Big Win for Dinaric Arc“) je zajednička izjava predstavnika šest vlada iz regije dinarskog lûka koja je objavljena 29. svibnja 2008. godine na 9. Konferenciji članica Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP 9). Tada su predstavnici vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije objavili su namjeru proglašenja 13 novih zaštićenih područja i povećanja 9 postojećih. Također su se obvezali na primjenu novog skupa aktivnosti s ciljem jačanja postojećih zaštićenih područja, poput vrednovanja učinkovitosti upravljanja, te razvoja planova upravljanja i poslovnih planova. Obvezali su se i ojačati međusobnu suradnju u provođenju ovih obveza. Svaka od šest vlada pripremila je popis nacionalnih obveza za podršku provedbi ciljeva Programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti. Krajnji cilj je da se uspostavi dobro upravljana i reprezentativna mreža zaštićenih područja koja se prostire kroz šest zemalja dinarskog lûka, i da se pruži praktična osnova za dugoročnu suradnju, te omogući dobit lokalnom i nacionalnom gospodarstvu.
 
Jedna od komponenti projekta je provedba RAPPAM metodologije WWF-a, metodologije brze procjene i prioritizacije upravljanja zaštićenim područjima. RAPPAM metodologija je provedena organiziranjem radionice pod nazivom ”Metodologija brze procjene i prioritizacije upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Hrvatskoj” koja se održala u Nacionalnom parku Risnjak od 27. do 29. listopada 2008. godine.
 
U sklopu projekta se pristupilo izradi financijskog i poslovnog plana za Nacionalni park Sjeverni Velebit, kao pilot-projekta za izradu financijskih i poslovnih planova parkova, te temelja za izradu financijskog i poslovnog plana sustava zaštićenih područja. Na radionici pod nazivom „Radionica o poslovnom planiranju za zaštićena područja u Jugoistočnoj Europi“, koja je održana na Međunarodnoj akademiji za zaštitu prirode na otoku Vilmu od 3. do 7. prosinca 2008. su sudjelovala tri predstavnika iz Hrvatske, uključujući dva predstavnika Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, koji su polaženjem radionice prošli trening za izradu financijskog i poslovnog plana.
 
Web stranica projekta: http://www.cbddinaricarc.com/