Participacijski program UNESCO-a za 2014.-2015.

U cilju unapređenja suradnje Republike Hrvatske s UNESCO-om, Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija u sklopu UNESCO-ovog Participacijskog programa za 2014.-2015. godinu.U cilju unapređenja suradnje Republike Hrvatske s UNESCO-om, Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija u sklopu UNESCO-ovog Participacijskog programa za 2014.-2015. godinu.

Predmetni Poziv objavljen je na temelju 37 C Rezolucije 72 usvojene na 37. sjednici Opće skupštine UNESCO-a (Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu).

Od ulaska Republike Hrvatske u EU u odnosu na ranije godine su se promijenili uvjeti natječaja te su za zemlje članice EU-a drugačiji od uvjeta za zemlje u razvoju. Projekti koji će se provoditi u Hrvatskoj trebali bi stoga biti usmjereni prema tranzicijskim i nerazvijenim zemljama. Prednosti se daju projektima nerazvijenih zemalja, zemalja u razvoju, post konfliktnim zemljama te zemljama opustošenim katastrofama, malim otočnim zemljama u razvoju, zemljama u tranziciji i zemljama srednjeg dohotka.
 
Uvjeti prijave:
 
1. Nositelj projekta: pravne osobe koje će omogućiti kvalitetnu stručnu i logističku provedbu projekta;
2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 37 C/5 Planom i proračunom UNESCO-a za 2014.-2017., te opseg projekta koji promiče programska područja iz djelokruga UNESCO-a, interdisciplinarne projekte te aktivnosti koje doprinose mladima, ravnopravnosti spolova i Africi. Osobit naglasak stavlja se na projekte koji promiču ravnopravnost spolova;
3. Trajanje projekta: minimalno dvije godine (2014.-2015.) uz potrebu osiguranja trajanja daljnje dugoročne provedbe;
4. Razina projekta: usmjerenje projekta na nacionalnu, regionalnu, međuregionalnu i europsku suradnju;
5. Mrežno-partnerska dimenzija: nužnost postojanja partnerskih institucija u zemlji i izvan zemlje.
 
Način i rok prijave:

Obrasci za prijavu projekta na hrvatskom i na engleskom jeziku nalaze se u prilogu na stranici Ministarstva kulture. Nepotpune zamolbe neće se uzimati u razmatranje.

Molimo oba obrasca (hrvatski i engleski) dostaviti u digitalnom i papirnatom obliku do 24. lipnja 2014., kako bi Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO moglo napraviti uži odabir projekata usklađenih s programskim područjima UNESCO-a. Digitalni primjerci dostavljaju se na adresu unesco@min-kulture.hr, a potpisani i ovjereni izvornici u dva primjerka na poštansku adresu:

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb
 
Način objave rezultata poziva:

Rezultati poziva odabira Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva kulture.
 
Prilozi:
Prijavni obrazac hrv
Prijavni obrazac eng
Rezolucija 37 C PP 2014.-2015.