Međunarodna godina približavanja kultura 2010.

2010. godina je proglašena Međunarodnom godinom približavanja kultura. UN je proglasio UNESCO glavnom agencijom za proslavu spomenute godine.

 

 
Glavni cilj proslave Međunarodne godine približavanja kultura je proslava kulturne raznolikosti u svijetu te podrška jačanju dijaloga među kulturama. UNESCO je predložio slijedeće teme povodom obilježavanja iste:
 
(I)     promicanje uzajamne kulturne, etničke, jezične i vjerske raznolikosti;
(II)    stvaranje okvira za zajedničko razmjenjivanje vrijednosti;
(III)   osnaživanje kvalitetnog obrazovanja i izgradnja međukulturne kompetencije
(IV)   poticanje dijaloga za održivi razvoj.
 
Različite aktivnosti kojima zemlje članice UNESCO-a planiraju obilježiti Međunarodnu godinu približavanja kultura:
 
(a)   omogućavanjem većih mogućnosti za istraživanja, susrete i javne rasprave te širenje prostora za međukulturnu medijaciju, kao i korištenje novih tehnologija, posebno radi poticanja jezične raznolikosti i prevođenja;
(b)   promicanjem uloge kreativnosti u kulturnoj raznolikosti te unapređivanjem kako posebnih značajki kultura, tako i njihovih sličnosti;
(c)    jačanjem uloge formalnog i neformalnog obrazovanja, istraživanja, medija i novih informacijskih tehnologija kako bi se još više proširila raznolikost obrazovnih, kulturnih i znanstvenih sadržaja, ispravljajući pritom pogrešne kulturne predodžbe, vrijednosti i stereotipe.
 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture poziva sve zainteresirane institucije, vladine i nevladine organizacije da do 16. travnja 2010. prijave svoje projekte na priloženom obrascu. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO napravit će evaluaciju projekata koji će biti uključeni u službeno obilježavanje Međunarodne godine približavanja kultura 2010. ispred Republike Hrvatske.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture nije u mogućnosti financirati projekte već dodjeljuje potporu u znaku i logo-u projektima koji budu izabrani.
 
Dodatne informacije o istom nalaze se na web-stranici: http://www.unesco.org/en/rapprochement-of-cultures/
 
kao i prijavni obrazac na: http://www.unesco.org/culture/dialogue/form/form_en.pdf
 
Digitalni primjerci dostavljaju se na adresu unesco@min-kulture.hr, a potpisani i izvornici  na poštansku adresu:

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb