Odluka o poništenju dijela javnog natječaja - Arheološki muzej u Splitu

 
Split, 10. rujna 2021. godine
 

Na temelju članka 25. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu donosi
 
O D L U K U
o poništenju dijela javnog natječaja
 
 
1. Poništava se javni natječaj KLASA: 612-05/21-01-1/06, URBROJ: 112-21-688, objavljen u Narodnim novinama broj 70/2021 od 25. lipnja 2021. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Arheološkog muzeja u Splitu te web stranici Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi za prijam u javnu službu na radno mjesto pod točkom 2.:
 
- čistačica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, zbog odustanka izabrane kandidatkinje od zasnivanja radnog odnosa.
 
 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
3. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
 
4. Ova Odluka će se objavit na isti način na koji je objavljen natječaj naveden u točki 1. ove Odluke.
 
 
 
 Ravnatelj
 dr. sc. Ante Jurčević
Objava, 15.9.2021.