Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja - Hrvatski restauratorski zavod

Na temelju članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda donosi sljedeću
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi javnog natječaja
za zasnivanje radnog odnosa
 
I.
Djelomično se obustavlja provedba Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog dana 12. veljače 2021. godine u NN 14/21, biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda te Ministarstva kulture i medija RH za radno mjesto SURADNIK KONZERVATORA ARHITEKTA - dva (2) izvršitelja (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 
II.
Natječaj se obustavlja u dijelu koji se odnosi na zasnivanje radnog odnosa jednog (1) od ukupno dva (2) tražena izvršitelja.
 
III.
Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda te Ministarstva kulture i medija RH.
 
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Obrazloženje
Nakon provedene pisane provjere znanja i razgovora za radno mjesto SURADNIK KONZERVATORA ARHITEKTA - dva (2) izvršitelja (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb Komisija za provođenje postupka provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj predložila je obustavu postupka provedbe javnog natječaja u dijelu zasnivanja radnog odnosa za jednog (1) od ukupno dva (2) tražena izvršitelja. S obzirom da je samo jedan kandidat postigao odgovarajuće rezultate na provedenoj pisanoj provjeri znanja i razgovoru odlučeno je kao u izreci.
 
R a v n a t e l j i c a
dr.sc. Tajana Pleše

 
Objava, 6.5.2021.