Natječaj za radna mjesta umjetnika - Dubrovački simfonijski orkestar

DUBROVACKI SIMFONI]SKI ORKESTAR
 raspisuje
 
NAT]EČAJ za radno mjesto radnika - umjetnika (m/ž)

1. I VIOLINA, tutti - (1) na neodređeno puno radno vrijeme 

2. VOĐA 2. VIOLINA - (1) na neodređeno puno radno vrijeme

UVJET: završena Muzička akademija - (VSS) magistar muzike

Audicije će se održati u subotu, 26. lipnja 2021. na adresi Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik (Slanica - tvrđava Revelin)

Pozivi za audiciju bit će poslani najkasnije do 29. svibnja 2021.

Program audicije, prijavnica i sve obavijesti o polaganju iste, kao i pravila natječaja, bit će objavljen na stranici www.dso.hr najkasnije do 01. svibnja 2021.

Kandidati trebaju dostaviti: Ispunjenu Prijavnicu (preuzeti s www.dso.hr); kopiju diplome, životopis i traženu snimku iz prve etape programa audicije na adresu Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik, ili na e-mail info@dso.hr, s naznakom ,,Za natječaj", zaključno s danom 24. svibnja 2021.

Dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom ili engleskom jeziku. Nepotpune, nepravodobne te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u ovom natjedaju neće se razmatrati, Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Radni odnos s umjetnicima koji su strani državljani zasniva se po pribavljanju dozvole za boravak i rad.
Dubrovački simfonijski orkestar


Objava, 26.4.2021.