Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatska knjižnica za slijepe

HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE
10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 80/1 (ulaz iz Šenoine 34/1)
 
objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos:
 
STRUČNI SURADNIK ZA KOREKTURU
 
Izvršitelj/ica: 1
                                  
Uvjeti:
 
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij društvenog ili humanističkog smjera kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • Vrlo dobro poznavanje brajice
 • Poznavanje osnova kompjuterske pismenosti i ovladavanje kompjuterskim programima
 • Poznavanje gramatike i pravopisa hrvatskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva
 
Uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta, prednost mogu ostvariti kandidati koji su spremni na daljnje učenje i usavršavanje, timski rad i prilagodbu specifičnim uvjetima na rad u tiskari za brajicu.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • molbu
 • motivacijsko obrazloženje za rad na poslovima Stručnog suradnika za korekturu
 • životopis
 • dokaz o završenoj stručnoj spremi
 • dokaz o dosadašnjem radu (preslik radne knjižnice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prema potrebi će kandidati biti testirani.
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Molbe s oznakom "Za natječaj za zapošljavanje" i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Hrvatska knjižnica za slijepe, 10000 Zagreb, Šenoina 34/1, p.p. 231
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Objava, 21.10.2021.