Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Na temelju članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda donosi sljedeću

 
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi javnog natječaja
za zasnivanje radnog odnosa
 
 

I.
Djelomično se obustavlja provedba Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog dana 1. listopada 2021. godine u NN 107/21, biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda te Ministarstva kulture i medija RH za radno mjesto SURADNIK RESTAURATORA TEHNIČARA - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Stolarskoj radionici Odjela za namještaj i drvene konstrukcije Službe za pokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb.
 
II.
Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda te Ministarstva kulture i medija RH.
 
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Obrazloženje
Sukladno članku XVII. Odluke o načinu raspisivanja i postupku provedbe javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom restauratorskom zavodu s obzirom da niti jedan kandidat ne ispunjava formalne uvjete natječaja odlučeno je kao u izreci.
 
 
R a v n a t e l j i c a 
dr. sc. Tajana Pleše
 Objava, 19. listopada 2021.