Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatska knjižnica za slijepe

HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE
10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 80/1 (ulaz iz Šenoine 34/1)
objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos:
 
VODITELJ TISKARE
Izvršitelj/ica: 1
                                  
Uvjeti:
 
  • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog usmjerenja u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij tehničkog smjera kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • Rutinsko poznavanje rada na računalu, kompjuterska pismenost te ovladavanje kompjuterskim programima i asistivnom tehnologijom
  • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Dvije godine radnog iskustva, poželjno posjedovanje vozačke dozvole za vozila B kategorije
 
Uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta, prednost mogu ostvariti kandidati koji su spremni na daljnje učenje i usavršavanje, timski rad i prilagodbu specifičnim uvjetima na rad u tiskari za brajicu.
 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  • molbu
  • motivacijsko obrazloženje za rad na poslovima voditelj/ica tiskare
  • životopis
  • dokaz o završenoj stručnoj spremi
  • dokaz o dosadašnjem radu (preslik radne knjižnice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prema potrebi će kandidati biti testirani.
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Molbe s oznakom "Za natječaj za zapošljavanje" i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Hrvatska knjižnica za slijepe, 10000 Zagreb, Šenoina 34/1, pp. 231
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Objava, 26.2.2021.