Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta Marina Držića u Dubrovniku

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj NN 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) i članka 19. Statuta Gradskog kazališta Marina Držića, Kazališno vijeće Kazališta Marina Držića raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta Marina Držića u Dubrovniku.

I. Za ravnatelja/ravnateljicu Kazališta Marina Držića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-  visoka stručna sprema (VII/1) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
-  stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
-  znanje jednog stranog jezika,
-  radno iskustvo u kazalištima ili scensko – glazbenim djelatnostima u trajanju najmanje tri          godine ili pet godina radnog iskustva u drugim društvenim djelatnostima.
 
II. Ravnatelj/ravnateljica kazališta imenuje se na četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
 
III. Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje poslovanja KMD-a sastavni je dio ovog natječaja. Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće osigurati će svakom kandidatu/kandidatkinji uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Podaci su dostupni kandidatima putem elektroničke pošte ili u Kazalištu Marina Držića, na adresi Kovačka 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 9:00 do 15:00 sati, od objave ovog natječaja do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.
 
IV. Uz vlastoručno potpisanu prijavu i dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je priložiti:
 
-  razrađeni četverogodišnji program rada KMD-a, koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan
   ostvarenja predloženog programa,
-  dokaz o stručnoj spremi,
-  kratak životopis s opisom dosadašnjeg rada,
-  dokaz o radnom iskustvu,
-  presliku potvrde o poznavanju jednog stranog jezika ili presliku indeksa ili izvornik vlastoručno potpisane izjave o poznavanju jednog stranog jezika.
               
V. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta te po mogućnosti adresu elektroničke pošte i kontakt telefon) .
 
VI. Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja“ - ne otvaraj.
 
VII. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
VIII. O izboru i imenovanju ravnatelja/ravnateljice prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od
45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Objava, 3.11.2021.