Poziv za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu kustos/ica - Muzejski dokumentacijski centar

Natječaj za KUSTOSA PRIPRAVNIKA u Muzejskom dokumentacijskom centru - Mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo prema Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020.
 
Uvjeti:
  1. dipl. / mag. (smjer: muzeologija ili povijest umjetnosti ili informatologija)
  2. bez radnog iskustva
 
Dostaviti:
  1. životopis
  2. elektornički ispis radnog staža sa HZMO-a
  3. kopija diplome
 
Natječajnu dokumentaciju poslati na: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10 000 Zagreb s naznakom: NATJEČAJ PRIPRAVNIK – NE OTVARAJ. Natječajna dokumetacija prima se od 16. do 24. studenoga 2020.
Nepotpuna i dokumentacija dostavljena izvan roka neće se uzimati u obzir.
 
Molimo kandidate da se prethodno informiraju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje da li zadovaljavaju uvjete za korištenje navedene mjere.
 
 

Objava, 16.11.2020.