Natječaj za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž) - Dubrovački simfonijski orkestar

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

raspisuje
N A T J E Č A J

za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

1. I VIOLINA, tutti – (1)            na neodređeno puno radno vrijeme
2. VIOLA, tutti – (1)                 na neodređeno puno radno vrijeme
3. VOĐA 2. VIOLINA – (1)       na neodređeno puno radno vrijeme
4. VOĐA VIOLONČELA – (1)  na neodređeno puno radno vrijeme

UVJET: završena Muzička akademija – (VSS) magistar muzike


Audicije će se održati 04. i 05. travnja 2020. na adresi Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik (Slanica – tvrđava Revelin), s početkom u 14 sati.

Pozivi za audiciju bit će poslani najkasnije do 03. ožujka 2020.

Program audicije, prijavnica  i sve obavijesti o polaganju iste, kao i pravila natječaja, bit će objavljen na stranici www.dso.hr najkasnije do 07. veljače 2020.

Kandidati trebaju dostaviti: Ispunjenu Prijavnicu (preuzeti sa www.dso.hr);  kopiju diplome i životopis na adresu Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik, ili na e-mail pravo@dso.hr, s naznakom „Za natječaj“, zaključno s danom 24. veljače 2020.

Dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Nepotpune, nepravodobne  te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u ovom natječaju neće se razmatrati.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Radni odnos s umjetnicima koji su strani državljani zasniva se po pribavljanju dozvole za boravak i rad.

www.dso.hr/