Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja - Hrvatski restauratorski zavod

Na temelju članka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda donosi sljedeću

ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja

 
I.
Obustavlja se postupak provedbe Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom restauratorskom zavodu koji je objavljen u NN 77/20 dana 3. srpnja 2020. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove i 2. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijsko planiranje i izvještavanje u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom do šest (6) mjeseci, zamjena za nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Zagreb.
 
II.
Postupak provedbe Javnog natječaja za prijam na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se iz razloga što niti jedan kandidat nije zadovoljio minimalni bodovni prag na provedenoj pisanoj provjeri znanja.
 
III.
Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda i Ministarstva kulture i medija.
 
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
R a v n a t e l j i c a:
dr.sc. Tajana Pleše

Objava, 3. rujna 2020.