Ježeva kućica oslikana u Čakovcu (21. svibnja 2018. godine)

Radionica „Nacrtaj mi priču“ održana je 21. svibnja 2018. godine u Dječjem vrtiću Cipelica – Područni odjel Mrav, u Mačkovcu kod Čakovca, a voditelji su bili Kaja Šprljan Bušić (krajobrazna arhitektica), David Kramarić (krajobrazni arhitekt), Branko Šprljan (geodet) te volonterka Doroteja Matić (studentica krajobrazne arhitekture). Na radionici je bilo prisutno 30 djece u dobi od 3 do 7 godina, uz četiri odgajatelja i dva asistenta za djecu s teškoćama u razvoju.

Osnovni cilj radionice je na djeci primjeren i zabavan način osmisliti i izraditi kreativan vanjski prostor za igru povezan s poznatom pričom. Koncept radionice i programa osmišljeni su da kroz 90 minuta odgajatelj pročita priču te nakon toga kreće radionica povezana s prostorima iz priče. Čitala se Ježeva kućica, nakon toga se razgovaralo o pojmovima arhitekture, krajobraza i krajobrazne arhitekture. Djeca su se podijelila u 4 grupe (svaka grupa po 1 voditelj). Zatim se je na temelju unaprijed pripremljenih šablona osnovnih geometrijskih likova na velikom papiru izradila mapa zamišljenog scenarija iz pročitane priče. Nakon izrade mape, iz svake grupe jedno je dijete prezentiralo likovni uradak.

Kroz radionicu je djeci na jednostavan način približena struka arhitekture i krajobrazne arhitekture, pojmovi geometrijskih likova i njihovo slaganje  iz ptičje perspektive. Voditelji programa su nakon završenog  prvog dijela radionice izašli na terasu, složili izrađene šablone u većem mjerilu te ih oslikavali bojama za beton. Oslikavanje je trajalo nekoliko sati.

Vrijednost programa za djecu je dragocjena. Djeca sudjeluju u uređenju vlastitog okoliša vrtića (terase), tako da nesvjesno uče o osnovnim krajobraznim problemima, vještinama i tehnikama razmišljanja uz obogaćivanje njihovog vokabulara.