Djed i najveća repa u svemiru u Veprincu (4. svibnja 2018.)

Teatar Poco Loco gostovao je u Područna škola Veprinac matične Osnovne škole R. K. Jeretov s programom „Priča mi se priča“ i pričom Djed i najveća repa u svemiru. Na pričaonici i radionici koja je uslijedila nakon nje sudjelovalo je 23 učenika od 1. do 3. razreda i učiteljice Sanja Albaneže, Tatjana Bonazza-Čekada i Ljiljana Božičević. Iz Teatra Poco Loco na gostovanju su sudjelovale glumice Dunja Fajdić i Petra Težak, glazbenica Davorka Horvat koja je svirala harmoniku te Petra Bokić koja je priču pratila ilustracijama na grafoskopu.

Nakon ispričane priče Djed i najveća repa u svemiru, organizirana je dramska radionica na kojoj su djeca kroz improvizaciju i dramske igre ispričala na svoj način netom odslušanu priču. U tome su im pomogle glumice Maja Katić, Dunja Fajdić, Petra Težak i Petra Bokić, dramske pedagoginje koje su vodile dramske igre. Dramske igre koje su izvodili učenici pratila je glazba uživo te prikaz animiranih ilustracija uz pomoć grafoskopa.

Učenici su veoma pažljivo pratili priču te su na radionici bili vrlo aktivni. Učitelji su za daljnji rad s djecom dobili brošuru Teatra Poco Loco s opisom izvedenih dramskih vježbi, a novo iskustvo koristiti će im kao inspiracija u radu u likovnoj eko-skupini, grupi „Mali eko vrtlari“ i u glazbeno-scenskoj radionici. Budući da je priča „Djed i najveća repa u svemiru“ ekološka priča koja govori o opasnosti GMO sjemena, učenici PŠ Veprinac pažljivo su je pratili jer sa svojim učiteljima i sami pokreću Malu školu održivog razvoja.