Ruksak (pun) kulture


A BACKPACK (full of)  CULTURE  (eng.)


  Godišnja izvješća
 
  Priručnik za kulturnu osviještenost i izražavanje .pdf

  Dodatak – primjeri dobre prakse .pdf

  Pedagoški priručnik - aktivnosti obrazovanja o krajobrazu za osnovne škole, Vijeće Europe .pdf 
 
Sudjelovanje u programu Ruksak (pun) kulture podrazumijeva korištenje fotografija snimljenih tijekom programa, koje će se koristiti isključivo za dokumentiranje i praćenje programa Ruksak (pun) kulture na službenim stranicama Ministarstva.
  
 


   2023.


   2022.


   2021.

 

   
   2020. 


   

   2019.


 

   2018.

 2017.

 2016.

 2015.

 2014. 

 
 2013. 

 


 

    >>> Ruksak (pun) kulture online <<<