Rok za prijavu za sufinanciranje projekata programa Kultura od strane Ministarstva kulture putem Pravilnika o sufinanciranju – 19.11.2012.

Sve koji se namjeravaju prijaviti za sudjelovanju u programu EU Kultura i pritom zatražiti potporu za sufinanciranje projekata u kategoriji 1.1, 1.2.1. i 1.3.6. putem Pravilnika o sufinanciranju obavještavamo da je rok za prijavu 19.11.2012. godine budući da deseti dan od dana isteka roka Izvršne agencije (7.11.2012.) pada na subotu (17.11.2012.) kada Ministarstvo kulture ne radi.

Podsjećamo također da je u tom roku potrebno ispuniti i Službi za kulturnu kontaktnu točku predati Zahtjev za sufinanciranje koji se nalazi na kraju Pravilnika. Ukoliko u navedenom periodu djelatnici Službe zbog spriječenosti (godišnji odmor, bolovanje, službeni put, seminar…) ne budu na radnom mjestu pravovremeno primljeni Zahtjevi bit će potvrđeni po povratku.

Za sva dodatna pitanja Služba za kulturnu kontaktnu točku stoji Vam na raspolaganju.