Zaključci konferencije „European Audiences 2020 and beyond“

Konferencija „European Audiences: 2020 and beyond“ koja se održala u listopadu 2012. godine u Brusselsu okupila je više od 800 profesionalaca iz područja kulture u raspravi o uključivanju nove publike u kulturne događaje i projekte. Njegovanje i razvoj publike jedan je od prioriteta i novog programa Europske unije za kulturni i kreativni sektor pod nazivom Kreativna Europa koja će od 1. siječnja 2014. godine zamijeniti trenutni program Kultura 2007. – 2014.
 
Zaključci konferencije nalaze se ovdje.