Objavljene su prijavnice za prijavu projekata književnih prijevoda (1.2.2.) programa EU Kultura! Rok za prijave – 6. veljače 2013.

 
Projekti književnih prijevoda u okviru kojih nakladničke kuće i skupine izdavača mogu ostvariti potporu za prijevode književnih djela s jednog službenog jezika zemlje članice Programa na drugi službeni jezik zemlje članice Programa ujedno su i pretposljednji natječaj programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. U okviru ove potpore izdavači ostvaruju potporu isključivo za troškove prijevoda književnih djela (proza i poezija) u iznosu od najmanje 2.000,00 do najviše 60.000,00 EUR-a i to za najviše deset djela. Dozvoljeni period trajanja projekta je 24 mjeseca, a posebno se potiču prijave od strane izdavača ili izdavačkih kuća koje žele prevoditi djela autora dobitnika nagrade Europske unije za književnost kao i djela pisana na jezicima zemalja koje su Uniji pristupile od 2004. godine.
 
Sva dokumentacija za prijavu projekata književnih prijevoda nalazi se ovdje
 
 
 
 
 
Za sve informacije Služba za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture stoji Vam na raspolaganju te svim prijaviteljima želimo puno sreće!