Rezultati istraživanja Eurobarometra o kulturnoj osviještenosti u Europi

Da li se u Europi smanjuje kulturna osviještenost? Rezultati istraživanja Eurobarometara o pristupu i sudjelovanju u kulturi – prvi takvog tipa od 2007. godine. – pokazuju kako je zbilja došlo do smanjenja interesa za kulturu.

Bez obzira na različitost zemalja članica EU, u konačnici se sve manje Europljana uključuje u kulturne aktivnosti, bilo to u ulozi izvođača ili promatrača. Smanjenje korisnika je utjecalo na sve kulturne sektore, osim kina. Glavni razlozi smanjenog uključivanja ljudi u kulturu su manjak vremena, interesa, novca i mogućnosti izbora.

Istraživanje je pokazalo kako više od polovice Europljana koristi Internet za informiranje o kulturi, dok jedna trećina njih to čini barem jedanput tjedno. Približno 27.000 ljudi u Europskoj uniji je ispitano za potrebe istraživanja. Broj ispitanih osoba se kretao od 500 u manjim do 1500 u većim zemljama.

Vrijeme objavljivanja rezultata istraživanja je planirano kako bi se poklopilo s datumima održavanja Europskog kulturnog foruma u Bruxellesu (4. – 6. studenog 2013. g.).

Više...