Europska prijestolnica kulture


Europska prijestolnica kulture (EPK) - European Capital of Culture (ECOC)


Ministarstvo kulture je 11. lipnja 2014. godine objavilo Poziv za podnošenje prijava za inicijativu Unije Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u RH unutar kojeg se nalaze svi podaci i dokumentacija potrebna za prijavu hrvatskih gradova.


 
Prema Odluci br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033., jedan hrvatski i irski grad će 2020. godine biti Europske prijestolnice kulture.

Na prijedlog tadašnje grčke ministrice kulture Meline Mercouri projekt Europske prijestolnice kulture (EPK) započet je 1985. godine s ciljem osnaživanja kulturnih i gospodarskih veza gradova Europske unije. Dosad je titula dodijeljena brojnim gradovima diljem Europe poput Atene, Genove, Glasgowa, Krakova, Porta, Amsterdama, Berlina, Pariza, Madrida, Stockholma, Dublina, Graza, Lillea, Liverpoola, Patrasa itd. Do 2019. godine već će 60 gradova nositi naslov Europske prijestolnice kulture. Europska prijestolnica kulture postala je jedna od najprestižnijih i najcjenjenijih kulturnih inicijativa u Europi. To je prvenstveno kulturna inicijativa, ali također može donijeti znatne društvene i gospodarske koristi, posebno kada je dio dugoročne razvojne strategije dotičnog grada.

Više informacija možete pronaći i na stranicama Europske komisije.  Za sve dodatne informacije javite se na: epk@min-kulture.hr.


>>> 
Poziv za podnošenje prijava za inicijativu Unije Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u RH

>>> Javni poziv za iskaz interesa kandidata za imenovanje dva člana Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu  Novosti

▪  Iz medija

  Prezentacije