Apel protiv smanjenja budžeta za kulturu (Appello all’Europa della cultura)

Sve je veći broj glasova u Europi protiv smanjenja sredstava za kulturu tvrdeći da kultura nije luksuz. Nije niti trošak. Kultura je potrebna investicija za socijalnu koheziju i socio-ekonomski razvoj. Talijanske gospodarske novine „Il Sole 24 Ore” su pokrenule peticiju „Un appello all’Europa della cultura” kao nastavak Dekaloga za kulturu (Decalogue for Culture) i zajedničke izjave povjerenice EK Vassiliou i danskog ministra za kulturu Uffe-a Elbeck-a.
 
Više...