Izašao izvještaj o utjecaju nagrada Europske unije za kulturu

Nedavno objavljeni izvještaj ističe utjecaj četiri nagrade programa EU Kultura:
  • Nagrade Europske unije za kulturnu baštinu  - Europa Nostra
  • Nagrade Europske unije za suvremenu arhitekturu - Mies van der Rohe
  • Nagrade Europske unije za književnost - EUPL
  • Nagrade Europske unije za suvremenu glazbu – EBBA
 
Komisija je u zadužila ECORY da sastavi analizu ovih nagrada, posebice njihov utjecaj na dobitnike, na sektor na koji se odnose, ali i na šire europsko socijalno i ekonomsko okružje. Kako bi se dobila opsežnija slika, analiza je provedena na različitim razinama (EU, sektorskoj, pojedinačnoj i općenitoj publici) kroz kvalitativna i kvantitativna istraživanja koja su uključivala intervjue s ključnim dionicima.
 
Više o izvještaju na stranicama Europske komisije.