Aarhus i Paphos - Europske prijestolnice kulture 2017., a Valletta 2018. godine

Vijeće Europske unije je na sastanku 17. svibnja 2013. godine i službeno potvrdilo naslov Europske prijestolnice kulture za gradove Aarhus (Danska) i Paphos (Cipar) 2017. odnosno Vallettu (Malta) 2018. godine uz koju će naknadno biti odabran još jedan grad u Nizozemskoj. Izbor grada – Europske prijestolnice kulture započinje otprilike 6 godina prije godine naslova, a same prijavnice procjenjuje panel neovisnih stručnjaka u kulturi. Službeno imenovanje ova tri grada za Europske prijestolnice kulture predstavlja tek početak procesa prema uspjehu cijelog projekta. Još od 1985. godine ova inicijativa postaje jedna od najprestižnijih i najcjenjenijih kulturnih događaja u Europi, a 2020. godine i Republici Hrvatskoj će se pružiti prilika da se njeni gradovi natječu te jedan od njih ponese naslov Europske prijestolnice kulture.

Više na stranicama Europske komisije